Juthon.com is dedicated to the Python programming language. On this website, we will periodically publish articles devoted to coding in this language.

Our goal is to introduce the rules of coding to people who have not had any contact with programming before and perhaps are afraid to take this proverbial first step. Our articles are meant to encourage self-coding and help you understand the rules / syntax of a programming language. The series of articles has a common title "We code in Python". Remember that this is not a comprehensive programming course. However, we value all comments and observations from people who visit our website. Let's exchange experiences. Let's learn each other how to write good programs. Best regards to all Python enthusiasts!

Witajcie!

Witryna juthon.com poświęcona jest językowi programowania Python. Na niniejszej stronie publikować będziemy cyklicznie artykuły poświęcone kodowaniu w tym języku.

Stawiamy sobie za cel przybli­żenie zasad kodowania osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem i być może obawiają się wykonać ten przysłowiowy pierwszy krok. Nasze artykuły mają być zachętą do samodzielnego kodowania i stanowić pomoc w zrozumieniu zasad / składni języka programowania.

Cykl artykułów opatrzony jest wspólnym tytułem "Kodujemy w Pythonie". Pamiętajcie, że nie jest to kompleksowy kurs programowania. Natomiast bardzo cenimy wszelkie uwagi i spostrzeżenia od osób, które odwiedzą naszą stronę. Wymieniajmy się doświadczeniami. Uczmy się nawzajem jak pisać dobre programy. Pozdrawiamy wszystkich entuzjastów Pythona!